Šperos.lt > Biologija
Biologija

(464 darbai)

Dumbliai ir jų klasifikacijaĮvadas. Autotrofiniai eukariotai arba dumbliai. Vienaląsčiai dumbliai. Euglendumbliai. Auksadumbliai. Gelsvadumbliai. Šarvadumbliai. Titnagdumbliai. Titnagdumblių klasifikavimas. Titnagdumblių dauginimasis. Žaliadumbliai. Menturdumbliai. Melsvadumbliai. Auksadumbliai. Dumbliai vandens telkiniuose. Išvados. Skaityti daugiau
Dumblių ir pirmuonių reikšmė gamtai ir žmoguiPowerPoint pristatymas. Dumbliai. Dumblių reikšmė gamtai. Dumblių reikšmė žmogui. Pirmuonių reikšmė gamtai. Pirmuonių reikšmė žmogui. Skaityti daugiau
Duobagyvių (coelenterata) įvairovė ir sandaros ypatumai (2)PowerPoint pristatymas. Bendri bruožai. 1 Klasė: hidragyviai (Hydrozoa). 1 poklasis: hidroidiniai (Hydroidea). Hidromedūzos sandaros schema. 1 būrys: jūriniai hidroidai (Leptolida). 1 pobūris: betauriai hidroidai (Athecata). 2 pobūris: tauriniai hidroidai (Thecata). 3 pobūris: Limnohydrina. 4 pobūris: hidrokoralai (Hydrocorallia). 2 būrys: velelios (Chondrophora). 3 būrys: medūziniai (Trachylida). 4 būrys: Hidros (Hydrida). 2 poklasis: sifonoforai (Siphonophora). Sifonoforo sandaros schema. Physalia physalis. 2 Klasė: scifomedūzos (Scyphozoa). Scifomedūzos sandaros schema. 1 būrys: žiedinės medūzos (Coronata). Naustihoe indica. 2 būrys: Skiautaburnės medūzos (Semaestomea). Aurelia aurita. Cyanea capillata – didžiausia pasaulyje medūza, galinti užaugti iki 2,3 m. 3 būrys: sėsliosios medūzos (Stauromedusae). Lucernaria quadricornis. 4 būrys: šakniaburės medūzos (Rhizostomeae). Rizostoma pulmo. Rhopilema esculenta. 5 būrys: Kubomedūzos (Cubomedusae). Chironex. Chiropsalmus quadrigatus. 3 klasė: koraliniai polipai (Anthozoa). Koralinio polipo sandaros schema. Koralinio polipo skersinis pjūvis. Gorgonijos skeletas. 1 poklasis: aštuoniaspinduliniai koralai (Octocorallia). 1 burys: Alcionarijos (Alcyonaria). Alcyonium digitatum. Tubipora musica. 2 būrys: gorgonijos (Gorgonia). Corallium rubrum. Gorgonia flabellum. 3 būrys: jūrų plunksnos (Pennatularia). Pennatula phosphorea. 2 poklasis: šešiaspinduliniai koralai (Hexacorallia). 1 būrys: kirmelinės aktijos (Ceriantharia). Cerianthus membraceus. 2 būrys: aktinijos (Actiniaria). Actinia equina. Metridium. 3 būrys: madreporiniai koralai (Madreporaria) Fungia Coral. Acropora valida. 4 būrys: Zoantharia. 5 būrys: juodieji koralai (Antipatharia). Antipathes subpinnata. Darbas iliustruotas paveikslėliais (30). Skaityti daugiau
Ekologinė niša: pilkasis vilkasPilkojo vilko (lot. Canis lupus). Ekologinė niša. Ekologinės nišos aprašymas. Mokslinė klasifikacija. Gyvenamoji vieta. Abiotinė aplinka. Maistas. Konkurentai. Plėšrūnai. Parazitai, ligos. Pavojai. Skaityti daugiau
EkosistemaEkosistemų produktyvumas. Informacijos apytaka ekosistemose. Nuodingų medžiagų koncentracija ekosistemose. Populiacija. Biosfera ir biogeninių medžiagų apytaka joje. Biosferos struktūra ir evoliucija. Litosfera. Hidrosfera. Atmosfera. Biogeocheminė apytaka. Vandens apytaka. Deguonies apytaka. Anglies apytaka. Azoto apytaka. Nihifikacija. Raudonoji knyga. Saugomos teritorijos. Rezervatai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Draustiniai. Saugomi kraštovaizdžio objektai ir gamtos paminklai. Skaityti daugiau
Ekosistema (2)Ekosistemos apibūdinimas. Biocenozės komponentai. Biotopo komponentai. Ekosistemų klasifikacija. Medžiagų apykaitos ratai ir energijos srautai. Mitybos struktūra ir ekologinės piramidės. Globaliniai biogeocheminiai apykaitos ratai. Tarša. Išvados. Skaityti daugiau
Ekosistema (3)PowerPoint pristatymas. Ekosistema. Biotopas. Arthur Tansley. Vartotojai. Gamintojai. Skaidytojai. Skaityti daugiau
Ekosistema (4)Įvadas. Ekosistema. Gyvosios gamtos karalijos. Mitybos grandinės, tinklai ir lygmenys. Adaptacija. Azoto apytaka. Išvados. Skaityti daugiau
Ekosistema (5)PowerPoint pristatymas. Ekosistema. Nuo individo iki ekosistemos. Organizmai. Gamintojai. Vartotojai. Skaidytojai. Skaityti daugiau
Ekosistema. Žmogus. Žmogaus anatomijaEkosistema. Gyvybės raida Žemėje. Žmonių genties istorija. Žmonių rasės. Anatomija. Mokslininkai. Žmogaus griaučiai. Fiziologija. Grūdinimasis. Žmogaus organizmo tyrimo metodai. Skaityti daugiau
Ekosisteminis principas evoliuciniuose tyrimuoseEkosisteminis principas evoliuciniuose tyrimuose. Ar evoliucija tiesiogiai priklauso nuo ekosistemos? Konkurencija ir kooperacija. Laisvos nišos. Evoliucijos krypties prognozavimas. Ekosistemų evoliucija. Skaityti daugiau
EukariotaiMitochondrijos ir plastidės0tinė sistema. Mitochondijų vystymasis. Plastidžių genetinė sistema. Plastidžių vystymasis. Mitochondrijų ir plastidžių filogenezė. Endomembranų sistema. Endoplazminis tinklas. Goldžio kompleksas. Pūslelės. Vakuolės. Mikrofilamentai ir ląstelės turinio judėjimas. Vamzdelinės (tubulinės) sistemos. Mikrovamzdeliai (mikrotubulės). Centriolės ir baziniai kūneliai. Žiuželiai ir blakstienėlės. Dalojimosi verpstės. Paraplazminiai (ergastiniai) intarpai. Eukariotinių ląstelių paraplazminiai intarpai. Prokariotinių ląstelių granulės. Ląstelių sienelė. Skaityti daugiau
Eukariotinės ląstelės dvimembraniniai organoidai. Eukariotinės ląstelės kilmėPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Geriau susipažinti su eukariotine ląstele ir jos dvimembraniniais organoidais, sužinoti eukariotinės ląstelės kilmę. Darbo uždaviniai. Ląstelių skirstymas. Eukariotinės ląstelės sandara. Plastidžių skirstymas. Chloroplastas. Chloroplasto sandara. Chloroplasto funkcijos. Fotosintezės schema. Mitochondrija. Mitochondrijos sandara. Mitochondrijos funkcijos. Mitochondrijos ir chloroplastai - tai organoidai, kurie yra susiję su energetika. Branduolys. Branduolio sandara. Branduolio funkcijos. Eukariotinės ląstelės kilmė. Endosimbiozės hipotezę patvirtinantys faktai. Išvados. Testas. Skaityti daugiau
Eukariotų RNR biosintezėEukariotų RNR biosintezė. Promotorių struktūra. Prokariotų ir eukariotų transkripcijų skirtumai. Autosplaisingas. Genetinis kodas ir jo savybės. Genetinis kodas ir jo savybės. Virusai. Bakteriofagų dauginimasis. Gripo virusas. Skaityti daugiau
EvoliucijaPagrindinių terminų apibrėžimai. Evoliucijos sąlygos ir rūšys. Rūšių susidarymas ir kriterijai. Žmogaus klasifikacija. Mikroevoliucija. Makroevoliucija. Skaityti daugiau
Evoliucija (2)85 klausimai su atsakymais apie evoliuciją. Evoliucijos teorija. Skaityti daugiau
Evoliucija (3)Gyvybės atsiradimas. Fosilija. Augalai. Gyvūnai. Žmogus. Žinduolių kilmė. Čarlzo Darvingo evoliucijos teorija. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Evoliucija (4)Įvadas. Čarlzas Darvinas. Fosilija. Augalai. Gyvūnai. Žmogus. Žinduolių kilmė. Skaityti daugiau
Evoliucija (5)Įvadas. Istorija. Fosilija. Augalai. Gyvūnai. Žmogus. Žinduolių kilmė. Skaityti daugiau
Evoliucija (6)PowerPoint pristatymas. Didysis sprogimas. Evoliucija. Dinozaurai. Dinozaurų sistematika. Dinozaurų tyrimo pradžia. Mityba. Rūšių atsiradimas. Evoliucijos mokslo pradininkai. Skaityti daugiau
......