Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Biologija

Biologija (464 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamta ir žmogus (23)

  Biologijos testas. Gamta ir žmogus. 4 skyrius "Vieni be kitų gyventi negali". Teisingi atsakymai.
  Biologija, testas(2 puslapiai)
  2007-09-19
 • Gamta ir žmogus (24)

  Biologijos testas. Gamta ir žmogus. 3 skyrius "Maisto kelias". 11 klausimų. Teisingi atsakymai.
  Biologija, testas(3 puslapiai)
  2007-11-14
 • Gamtinė atranka ir jos formos

  PowerPoint pristatymas. Natūralioji (gamtinė) atranka. Aplinkos. Aplinkos. Gamtinės atrankos formos. Stabilizuojančioji atranka. Kryptingoji (varomoji) atranka. Išsiskiriančioji atranka. Šilasraigė. Dirbtinė atranka.
  Biologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-06-21
 • Gamtos didaktika: augalo ląstelės

  Ląstelės turinys. Ląstelės mikroskopavimas. Audinys. Audinių skirstymas. Gaminamieji (gaminantieji) audiniai. Pastovieji audiniai. Šaknų skirstymas pagal išsivystymą. Šaknų sistemos pagal formavimąsi. Šaknų morfologiniai tipai. Priklausomybė tarp šaknų sistemos ir augalų klasės. Šaknies dalys (zonos), jų funkcijos. Stiebas. Liemens, stuomens, kamieno sąvokos. Laja. Augalų skirstymas pagal amžių. Augalų, turinčių sumedėjusius stiebus, skirstymas. Požeminių stiebų formos, jų ypatumai. Antžeminių stiebų formos, jų ypatumai. Stiebų pakitimai. Medžio liemens vidinė sandara. Vandens ir mineralinių maisto medžiagų judėjimas stiebu. Organinių maisto medžiagų tekėjimas stiebu. Stiebo paskirtis. Lapo dalys. Paprastųjų lapų lakšto formos. Lapų skirstymas pagal lakšto kraštą ir kontūrus. Sudėtinių lapų skirstymas. Lapų vidinė sandara. Žaliojo augalo lapo funkcijos. Fotosintezė. Transpiracija. Lapų išsidėstymas ant stiebo. Lapų gyslotumas. Priklausomybė tarp lapų gyslotumo ir augalų klasės. Žiedo sandara. Dalių paskirtis. Vienalyčiai ir dvilyčiai žiedai. Vienanamiai ir dvinamiai augalai. Žiedyno dalys. Žiedynų tipai ir formos. Vaisiai (tikrieji ir netikrieji) pagal formavimąsi. Vaisiai pgl kilmę (paprastieji, sutelktiniai ir sudėtiniai). Vaisiai pagal apyvaisio pobūdį (sausieji ir sultingieji). Sausųjų vaisių skirstymas, jų tipai ir formos. Sultingųjų vaisių formos. Žiedinių augalų vegetatyvinis dauginimasis. Augalų augimas, amžiaus periodai. Augalų vystymasis. Dengiamojo audinio mikroskopavimas.
  Biologija, konspektas(9 puslapiai)
  2008-10-27
 • Gamtos tarša

  PowerPoint pristatymas. Tikslas ir uždaviniai. Tarša. Oro tarša. Teršimo šaltiniai. Transportas. Gaisrai. Pramoninis teršimas. Dirvožemis. Pramonė. Žemės ūkis. Autotransportas. Žmonių daroma žala dirvožemiui. Dirvožemio taršos mažinimas. Autotransporte. Žemės ūkiuose. Pramonėje. Gyvenvietėse. Kokia mums nauda iš dirvožemio. Vandens svarba. Dažniausios vandens problemos. Vandens taršų tipai. Šiukšlių sala Ramiajame vandenyne. Šulinių vanduo labiau užterštas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis (15 skaidrių).
  Biologija, pristatymas(34 skaidrės)
  2011-03-25
 • Genetika (5)

  Trumpai paaiškinkite genetikos (arba biotechnologijos) mokslo raidą pasaulyje ir Lietuvoje. Paaiškinkite kas yra biotechnologija (arba genetika), kokie jos tyrimo metodai. Paaiškinkite, kodėl mejozės procese susidaro 4 haploidinės dukterinės ląstelės. Paaiškinkite kokia yra mejozinio ląstelių dalijimosi genetinė reikšmė. Paaiškinkite mitozės ir mejozės skirtumus. Paaiškinkite, kuris interfazėje vykstantis procesas užtikrina dukterinių ląstelių branduolio genetinės informacijos vienodumą ir kodėl. Paaiškinkite, kas yra kariotipas, idiograma, kaip morfologiškai klasifikuojamos chromosomos. Kokias chromosomas vadiname homologinėmis, kokia yra chromosomų cheminė sudėtis. Paaiškinkite terminus: aleliniai genai, genotipas, fenotipas, homozigota, ir heterozigota. Paaiškinkite, kaip susidaro žiedinių augalų vyriškosios lytinės ląstelės, mikrosporos ir žiedadulkės. Paaiškinkite, kaip susidaro žiedinių augalų gemalinis maišelis. Paaiškinkite dvigubą žiedinių augalų apsivaisinimą. Kaip paaiškinti monohibridinio kryžminimo F2 kartos palikuonių fenotipinių požymių išsiskyrimą santykiu 3:1. Ką įrodo Mendelio II dėsnis ir kodėl šis dėsnis vadinamas gametų grynumo dėsniu. Kokie kryžminimai vadinami abipusiais kryžminimais. Kokiais kryžminimais ir kaip galima nustatyti, kad žirnių linijos buvo genetiškai grynos (homozigotinės). Paaiškinkite, kas yra augalo eksplantas, kalius, kam jie naudojami. Paaiškinkite augalų auginimo in vitro principus (sąlygas). Paaiškinkite, kas yra protoplastai, kaip jie gaunami, kur naudojami. Paaiškinkite, kas yra dulkinių, mikrosporų kultūros, kur jos naudojamos. Paaiškinkite alelinių genų sąveikos tipus. Paaiškinkite komplementinę genų sąveiką pateikite pavyzdį. Paaiškinkite epistatinę genų sąveiką, pateikite pavyzdį. Paaiškinkite, kuo dominavimas skiriasi nuo epistazės. Paaiškinkite, kas yra sukibę genai, kaip jie nustatomi. Paaiškinkite, kodėl gimsta vienodas vyriškos ir moteriškos lyties individų skaičius: a) žmonių, b) paukščių, c) vabzdžių. Kokį paveldimumą vadiname sukibusiu su lytimi, kokie yra žmonių su lytimi sukibę požymiai, kokie jų paveldimumo ypatumai. Kas yra kintamumas, kokie jo tipai. Paaiškinkite, kas yra mutacija, mutantas, kokie yra mutacijų tipai. Kas yra mutagenai, kokios mutagenų grupės, kam jie naudojami. Kas yra poliploidai, kokie jų ypatumai, kaip jie kuriami. Kas yra haploidai, kokie jų ypatumai. Kaip gaunami, kuo vertingi selekcijoje. Kas yra tolimoji lytinė hibridizacija, kam ji naudojama, kokius žinote praktinius rezultatus. Kas yra somatinė hibridizacija, kuo ji skiriasi nuo lytinės, kokia jos reikšmė augalų selekcijoje. Kas yra heterozė ir kuo heteroziniai hibridai skiriasi nuo paprastųjų hibridų. Paaiškinkite citoplazminį (nebranduolinį) paveldimumą, kokiais metodais jį galima atskirti nuo branduolinio. Kas yra genetinės informacijos nurašymas (transkripcija). Kaip transportinė RNR susieja kodoną su konkrečia aminorūgštimi. Kas yra genetinis kodas ir išsigimęs genetinis kodas. Paaiškinkite kas yra vektorius, rekombinantinė DNR, kokiais tikslais jie naudojami. Paaiškinkite augalų genų inžinerijos etapus. Kas yra genetiškai modifikuoti organizmai, kokius žinote sukurtus genetiškai modifikuotus augalus.
  Biologija, špera(6 puslapiai)
  2007-01-09
 • Genetiškai modifikuotas maistas ir su tuo susijusios problemos

  Įvadas. Genetiškai modifikuoti produktai (GMP). Genetiškai modifikuotų produktų (GMP) istorija. Kaip gaminami genetiškai modifikuoti produktai (GMP). Su genetiškai modifikuotais produktais (GMP)susijusios problemos. Genetiškai modifikuotų produktų (GMP) žala sveikatai. Išvados.
  Biologija, referatas(10 puslapių)
  2010-05-05
 • Genetiškai modifikuoti produktai ir genų inžinerija (2)

  PowerPoint pristatymas. Genų inžinerija. Genų inžinerijos ištakos. Kas yra GMO? Kokie didžiausi genų inžinerijos privalumai? Didžiausi genų inžinerijos trūkumai. Šiuo metu ES yra įteisinta. Šiuo metu mūsų šalies parduotuvėse parduodami. 7 pavadinimų margarinai, tepūs riebalų mišiniai. 9 pavadinimų saldumynai. Ar transgeniniai organizmai pavojingi žmogui ir jo sveikatai? Žmogaus klonavimas. Galima nauda. Insulinas.
  Biologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-06-04
 • Genomas

  Genomo evoliucija. DNR – genetinė medžiaga. Bendras genomo sandaros apibūdinimas. Pagrindinės genomo tyrimo kryptys ir metodai yra tokie. Genomo bibliotekos.
  Biologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-12-05
 • Genų terapija — realybė

  PowerPoint pristatymas. Genų terapija. Ex vivo metodas. In vivo metodas. Genų terapijos būdai. Adenoviruso patekimas į ląstelę. Išvada.
  Biologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2010-05-20
 • Gyvybės atsiradimas ir istorija

  20 klausimų biologijos testas. Teisingi atsakymai pabraukti.
  Biologija, testas(3 puslapiai)
  2007-06-16
 • Gyvybės atsiradimas ir vystymasis vandenyje

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Žemės evoliucija iki pirmosios gyvybės atsiradimo. Išvados.
  Biologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-07-03
 • Gyvybės cheminiai junginiai. Ląstelė

  Gyvybės cheminiai junginiai. Maisto medžiagos. Skaidulinės medžiagos. Ląstelių tipai ir sandara. Ląstelės dalių funkcijos. Medžiagų patekimo į ląstelę būdai. Fermentų veikimo principas. Veiksniai, įtakojantys fermentų aktyvumą. Naujų ląstelių susidarymas. Mitozė ir mejozė.
  Biologija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-04-01
 • Gyvybės egzistencijos lygmenys

  10 klausimų biologijos testas su teisingais atsakymais.
  Biologija, testas(1 puslapis)
  2006-03-29
 • Gyvybės egzistencijos lygmenys (2)

  30 klausimų biologijos testas. Pažymėti teisingi atsakymai.
  Biologija, testas(3 puslapiai)
  2007-04-23
 • Gyvybės evoliucija

  Gyvybės pradžia. Evoliucija natūralios atrankos būdu. Rūšys ir jų klasifikacija. Pasaulis dar be žmonių. Evoliucijos laiko skalė. Pirmieji sausumos gyventojai. Roplių klestėjimo pabaiga. Klasikinės evoliucijos teorijos. Rūšių atsiradimo supratimas. Lamarko teorijos esmė. Darvino kelionės į Galapagų salas rezultatai. Iššūkis Darvino teorijai. Žinduolių evoliucija. Senovinių žinduolių grupės. Evoliucijos linijos. Apibendrinimas.
  Biologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-31
 • Gyvų organizmų klasifikacija

  Penkių karalysčių klasifikacijos sistema ir svarbiausi bruožai. Įvadas. Klasifikavimo struktūra. Moneros. Protistai. Grybai. Augalai. Gyvūnai.
  Biologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-01-03
 • Gyvųjų organizmų mityba ir maitinimasis

  PowerPoint pristatymas. Vienaląsčiai gyvūnai. Ameba. Žalioji euglena. Euglendumblis. Infuzorija klumpelė. Duobagyviai. Gėlavandenė hidra. Plokščiosios kirmėlės. Žmoginė askaridė. Moliuskai. Bedantė. Stuburiniai gyvūnai. Paukščiai. Virškinimo, šalinimo ir kvėpavimo sistema. Žmonės. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7).
  Biologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-08-08
 • Gyvūnai

  PowerPoint pristatymas. Pintys ir buodagyviai Juda, neturėdamos kojų. Atsargiai: Parazitinės kirmėlės. Moliuskai – minkštakūniai gyvūnai. Nariuotakojai. Pažintį pradėsime nuo vėžiagyvių Voragyviai. Vorai sumanūs medžiotojai. Vabzdžiai. Sugebėjimas prisitaikyti ir išplisti Visur esantys vabzdžiai. Stuburiniai gyvūnai. Žuvų gyvenimas vandenyje. Dvejopas varliagyvių gyvenimas. Ropliai. Sėkmingai išplitę sausumoje.
  Biologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-03-29
 • Gyvūninės ląstelės sandara

  PowerPoint pristatymas. Branduolys. Ribosomos. Endoplazminis tinklas. Goldžio aparatas. Lizosomos. Mitochondrijos. Citoskeletas. Plazminė membrana.
  Biologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-05-23
Puslapyje rodyti po